Opšti uslovi korišćenja portala Web Retailer Award 2020

Informacije i sadržaj internet portala sMind.rs korisnicima su na raspolaganju u skladu sa uslovima korišćenja navedenim u nastavku.

UVOD

Internet portal Web Retailer Award 2020 je u vlasništvu kompanije sMind d.o.o., ćerke kompanije Ceneje d.o.o. (u nastavku kompanije). Portal predstavlja brend poslovne inteligencije koji donosi uvid u trendove i dinamiku internet kupovine i otkriva pozadinu ponašanja suvremenih potrošača.

ODGOVORNOST

Podaci i informacije dostupni na webretaileraward.com mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Ni kompanija ni druge pravne osobe koje učestvujuju u održavanju webretaileraward.com ne odgovaraju za nastalu štetu, posrednu ili neposrednu, koja bi proizašla iz dostupnosti, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe podataka i informacija na webretaileraward.com. Za ispravnost podataka, dobijenih od drugih subjekata, kompanija ne garantuje. Odgovornost kompanije, za štetu nastalu upotrebom Web Retailer Award 2020, u potpunosti je isključena.

UPOTREBA PORTALA

Svaka upotreba webretaileraward.com0 koja ne predstavlja uobičajnu upotrebu pojedinog korisnika je zabranjena, predstavlja ekonomsku štetu i biće prijavljena nadležnim institucijama. Uobičajna upotreba podrazumeva upotrebu portala bez softverskih alata te uobičajan broj zahteva za pristup u određenom vremenu. Pod uobičajnim brojem zahteva smatraju se max. 2 zahteva po sekundi.

UPOTREBA PODATAKA I INFORMACIJA S INTERNET PORTALA

Nijedan podatak i informacija objavljena na webretaileraward.com ne sme se bez dozvole kompanije koristiti u komercijalne svrhe. Podatke i informacije sa webretaileraward.com nije dozvoljeno prikupljati u bilo kojoj javnoj ili privatnoj bazi podataka.

Objave na drugim mestima, u bilo kom obliku, nisu dozvoljene osim ako to nije, uz pojedine informacije i podatke, izričito navedeno. Podatke i informacije webretaileraward.com korisnik može preuzeti za sopstvenu upotrebu, ali pri tom ne sme da menja oznake o autorskim i drugim srodnim pravima. Dozvoljeno je štampanje podataka i informacija s namenom čitanja u privatne, odnosno, nekomercijalne svrhe. Kopiranje, prenošenje, ponovno objavljivanje, menjanje podataka ili informacija, njihovo slanje poštom ili distribucija bilo kojim drugim načinom je zabranjena.

Zabranjeno je i uklanjanje ili menjanje zaštitnih znakova “webretaileraward.com” kada se pojavljuju na pojedinim podacima ili informacijama. Korisnik je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu povredom navedenih uslova korišćenja.

LINKOVI NA INTERNET STRANICE

Linkovi na webretaileraward.com i/ili pojedine podstranice dozvoljeni su samo uz pismenu saglasnost kompanije. Stranice internet portala mogu da sadrže linkove ka drugim internet portalima koje kompanija ne održava, zato Ceneje d.o.o ne odgovara za sadržaj na tim stranicama.

PRISTUP PORTALU

Kompanija nastoji da svojim korisnicima obezbedi nesmetano korišćenje webretaileraward.com u normalnim uslovima 24 sata na dan. Zbog tehničkih razloga (za potrebe održavanja i/ili zamenu opreme) kompanija zadržava pravo na kratkotrajnu obustavu rada ili ograničen pristup internet portalu, obično posle 20:00 sati.

REŠAVANJE SPOROVA

Za sporove koji proizlaze iz nedozvoljenog korišćenja webretaileraward.com i koji su u suprotnosti sa Opštim uslovima korišćenja i zaštitom ličnih podataka portala Web Retailer Award 2020 korisnik i kompanija pokušaće da reše mirnim putem. Ako to ne bude moguće, za rešavanje spora nadležan je sud u Beogradu.