Urša Dernovšek

S&T Slovenija, d.d.

Vodja oddelka marketing in PR